ABA Cooltrans
ABA Cooltrans
An Toàn Thực Phẩm cho Việt Nam
Banner 02
ABA Cooltrans
An Toàn Thực Phẩm cho Việt Nam
ABA Cooltrans
An Toàn Thực Phẩm cho Việt Nam

ABA Cooltrans

ABA Cooltrans là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu trong lĩnh vực chuỗi cung ứng lạnh tích hợp, phục vụ khách hàng tại Việt Nam và hoạt động trên toàn quốc.
Chúng tôi sở hữu một đội xe tải lạnh đa ngăn lớn và chuỗi kho lạnh với mục đích xây dựng một chuỗi cung ứng logistics lạnh tiêu chuẩn tại Việt Nam thông qua dịch vụ một cửa.

Giá trị cốt lõi ABA

Khách hàng là trọng tâm

Khách hàng là trọng tâm

Lắng nghe để hiểu nhu cầu và mối quan tâm.

Làm đúng cam kết với khách hàng.

Luôn có thái độ trân trọng và thân thiện.

A là A

A là A

Làm điều đúng.

Làm đúng định hướng công ty và đúng quy trình.

Làm đúng trách nhiệm công việc và nhận trách nhiệm.

Cùng nhau thành công

Cùng nhau thành công

Hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt công việc.

Giữ an toàn cho mình và cho người khác.

Giữ an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giải pháp & Dịch vụ

Chúng tôi sở hữu một đội xe tải lạnh đa ngăn lớn và chuỗi kho lạnh với mục đích xây dựng một chuỗi cung ứng logistics lạnh tiêu chuẩn tại Việt Nam thông qua dịch vụ một cửa.
Cho thuê kho lạnh, Cross-docking, Dịch vụ kho phân phối, Dịch vụ cấp đông
Vận chuyển đường dài, Vận chuyển hàng lẻ, Dịch vụ...
ABA Cooltrans có khả năng đưa ra các giải pháp...
Vận chuyển đường dài, Vận chuyển hàng lẻ, Dịch vụ...
Nhập xuất, lưu kho, Phân loại hàng hoá, lựa hàng, cân hàng