Service

Giải pháp & Dịch vụ

Chúng tôi sở hữu một đội xe tải lạnh đa ngăn lớnchuỗi kho lạnh với mục đích xây dựng một chuỗi cung ứng logistics lạnh tiêu chuẩn tại Việt Nam thông qua dịch vụ một cửa.
Cho thuê kho lạnh, Cross-docking, Dịch vụ kho phân phối, Dịch vụ cấp đông
Vận chuyển đường dài, Vận chuyển hàng lẻ, Dịch vụ...
ABA Cooltrans có khả năng đưa ra các giải pháp...
Vận chuyển đường dài, Vận chuyển hàng lẻ, Dịch vụ...
Nhập xuất, lưu kho, Phân loại hàng hoá, lựa hàng, cân hàng